www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Medarbejder til pasning af køer 01-09-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Ufaglært, Landbrugsassistent, Faglært, Andet

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg
Planteavl: Grovfoder, Salgsafgrøder

Stillingsbeskrivelse:

Vi søger en medarbejder der vil hjælpe med at passe køer.
Opgaverne er primært malkning. Ansættelsen er tidbegrænset, da vores elev skal på og skole og hun skal fortsætte med jobbet efter endt skoleophold.


Arbejdstid: Skiftende arbejdstider med en 2 ugers plan
02.30- 11.30 1
4.30-18.00 på hverdage
03.00-7.00 og 14.30-18.00 hver. 2. weekend
Efter weekend vagt er der fri fra torsdag eftermiddag til mandag eftermiddag
ID-Nr: 114261 Jobstart: 01-09-2017
Opslået: 02-08-2017 Jobslut: 31-12-17
Kørekort:   Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Engelsk, Dansk

Logi: Ingen
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 180 stk.
Planteavl:  140 ha Salgsafgrøder, Grovfoder

Beskrivelse:
Produktione består af 180 malkekøer, 140 ha mark. køerne går i nyere løsdriftstald m sengebåse og spalter, småkalve går i ny renoveret dybstrøelsesstald. Der malkes i 2x9 SAC sildebens malkestald
Markdriften er fortrinsvis grovfoder græs og majs. Vi har maskinstation til det meste af markarbejdet.
Gården ejes og drives af far og søn