www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Fremtidens driftsleder? Fremtidens svineproducent? Fremtidens grisepasser? 01-06-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vojens
Billundvej 3

6500 Vojens
Danmark

Telefon: 87408760
Email: jobstafet@seges.dk


Tilbyder job som: Elev - praktik før 1. hovedforløb, Elev - praktik efter 1. hovedforløb

Arbejdsområde: Svine produktion: Søer, Slagtesvin

Stillingsbeskrivelse:

- har nu mulighed for at søge praktikplads i vores farestald juni 2018.

Vi er klar til at bidrage til at bringe dine ambitioner i spil og udvikle dit potentiale.

Vi søger en elev, der har et klart ønske om at blive blive fagligt kompetent og dygtig til at arbejde med grise.
-Du går op i at passe dine ting og ser værdien af at arbejde tæt sammen med dit team.
-Du kan se værdien af, at have sans for detaljen og ser successen i en velorganiseret arbejdsdag
-Du kan lide at se ting udvikle og forandre sig positivt som resultat af dine handlinger
-Du kan lide at være "med på holdet" give en skalle og bidrage til den gode hverdag
-Du er med på, at kaste dig ud i en proces sammen med os, hvor både vi, du og dine kompetencer udvikles
-Du trives godt med at skabe overblik og se flere og flere sammenhænge efterhånden, som din oplæring skrider frem
-Du har lyst til at udforske det faktum, at dansk svineproduktion har langt flere interessante udfordringer og spændende arbejdsopgaver til dig end medierne har formidlet

Du vil blive oplært til selvstændigt at kunne varetage
alle daglige opgaver i fare- og klimastald i et tæt samarbejde med vores faste personale. Du får endvidere kendskab til de daglige opgaver i alle afsnit i hele produktionen dog med fokus på det, der er anderledes i en avls- og opformeringsbesætning.

Vi tilbyder en moderne arbejdsplads, der har:
-Plads til dine ideer og initiativer
-Et engageret team med et højt ambitionsniveau
-Et fælles ønske om at udvikle dygtige medarbejdere
-Et løbende fokus på "god ledelse"
-Orden i løn- og ansættelsesforhold
-Øje for støtte og opbakning, men også for konstruktiv kritik
-Et fagligt højt niveau under konstant udvikling
-Oplærings- og opfølgningsplan for elever

Se mere på www.dortheasminde.com

Arbejdstid: Ugentlig arbejdstid 32,5 - 32,5 - 46 timer i 3 ugers rulleplan.
Arbejde hver 3. weekend 7-14.30 og hver 2. skæve helligdag 7-15
ID-Nr: 120752 Jobstart: 01-06-2018
Efter skoleperiode i landmandsuddannelsen. Det er muligt at blive ansat i både 1. praktik og 2. praktik.
Opslået: 06-02-2018 Jobslut: Ved overgangen til 1. eller 2. hovedforløb.
Kørekort:   Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Lejlighed ligger på arbejdsadressen.
Virksomheden
Produktionsomfang: Planteavl:  290 ha
Svine produktion: Søer 800 stk., Slagtesvin 8000 stk. prod./år

Beskrivelse:
Produktionen:
800 søer i avl og opformering.
Der fedes ca. 8000 galte i lejede stalde, resten sælges v. 30 kg. Galtene leveres til Danish Crown som OUA-grise (Opvækst Uden Antibiotika).
Vi ejer 200 ha, og driver 250 ha. Der avles raps, samt korn og hestebønner til foder, og alle opgaver i marken (undtagen gyllekørsel) varetager vi selv.
Farestalden er fra 2002, løbe-drægtighedsstalde (transponder) fra 2008, poltestalde fra 2009 og slagtesvinestaldene er nyrenoverede. Produktionsapparatet er fordelt på 3 adresser indenfor 2,5 km.
Vi blander alt foder selv og fodrer med vådfoder i alle stalde, med undtagelse af afprøvningsstalde.

Medarbejdere:
Vi har en driftsleder for opformeringsdelen, primært beskæftiget i løbe-drægtighedsområdet og farestald. Hun har 2 fastansatte danskere, 1 dansk elev og 1 fastansat romaner i so-teamet.
Vi har en driftsleder for opdræts- og afprøvningsstalde. Han har to fastansatte romanere til at passe klima-, polte- og slagtesvinestalde.
Vi har en dansk medarbejder som tager sig af planteavl, vedligehold og andre forekommende opgaver.
Desuden har vi 1 dansk fastansat medarbejder, der tager sig af grise og logistikopgaver mellem ejendommene.
Og sidst, men ikke mindst, har vi en dansk deltidsansat medarbejder, der løser administrative opgaver og holder styr på vores arbejdsmiljø.

Virksomhedskultur:
Vi sætter stor pris på vores medarbejdere og stiller også store krav til deres indsats. Produktionen er effektiv og strømlinet og vi træner på også at arbejde sådan.
Alle møder til tiden og gør deres bedste hver dag. Vi er meget forskellige som mennesker, og er generelt ret rummelige, når bare man går op i sine ting og bidrager til at få helheden til at gå op.
Vores ledelsesstruktur er flad - det er vigtigt at få problemstillingerne på bordet i en svineproduktion, så kan vi nemlig gøre noget ved dem. Alles potentiale skal have lov at udfolde sig uanset alder og nationalitet.

Ledelse:
Dortheasminde Opformering drives af ejerparret Lone og Søren, som begge arbejder fuldtid i bedriften. Søren all-round, men særlig med strategi/økonomi og salg/udtagning af polte samt markarbejde i de travleste perioder. Lone primært med administration og folkehold.
Vi arbejder konstant med at forbedre vores produktion på alle måder, f.eks. arbejdsmiljø, mødekultur, praktiske opgaver på staldniveau, tilføre ny viden .... Der bliver arbejdet seriøst med og trænet i ledelse og samarbejde i den daglige praksis.

Kontakt os gerne for tilsendelse af Medarbejderhåndbog, stillingsbeskrivelse og/eller aftale om samtale. Gå også på vores hjemmeside dortheasminde.com for at finde flere oplysninger.