www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
  Høst medarbejder, med mulighed for længer tids ansættelse . 15-07-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Århus
Trigevej 20

8382 Hinnerup
Danmark

Telefon: 87408756
Email: clb@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Landbrugsassistent, Maskinfører, Deltidsjob/afløser, Faglært

Arbejdsområde: Planteavl: Salgsafgrøder

Stillingsbeskrivelse:

Jeg søger markmand, der har erfaring med at køre maskiner og har flair for markarbejde.

Erfaring er nødvendigt, og evner til at passe godt på maskinerne.

Jeg tilbyder en spændende stilling med 530Ha , hvor der dyrkes Hvede Vårbyg Vinterraps Rug og Vinterbyg .
Der bruges Mark Online med Farm Tracking til det daglige arbejde.
Til efteråret vil der være 180 ha. mindre. og der overvejes til en ny sæson at omlægge til økologisk drift på et lille areal på 50-100 ha.

Jeg vægter højt at du har lyst til at indgå som en del af vores lille team på 2(ejer, samt 1 ansat). Vi skal sammen løse opgaverne og hjælpes ad med tingene. Derfor er det nødvendigt at du er fleksibel og har lyst til en gang i mellem at hjælpe til ved slagtekalvene. Evt om vinteren at kunne afløse så ejer kunne holde lidt ferie .
Desuden er der mange løse medarbejder og fast weekend afløser til slagtekalvene.

Det er vigtigt for mig at du er voksen og ansvarlig, samt at jeg kan stole på dig. Jeg sætter stor pris på at tingene bliver gjort ordentligt, så du må også være lidt af en perfektionist..

Traktor JD 8530 og JD 8230 .
Plove Kverneland Lift
Såning Amazone rotorhavre
Marksprøjte Amazone 28 meter
Mejetærsker JD 670 T Hillmaster 4WD
Bobcat S130, rendegraver NH115 ,evt gravemaskine 20 tons.
Der ud over andet grej til pasning af slagtekalve .


Der findes kornopbevaring til alt kornet og det tørres selv ned,med lille mobiltørreri.

Du skal have sprøjtecertifikat.
.
Ud over almindeligt markarbejde består stillingen også i at hjælpe til ved vedligehold, reparation, drænarbejde, jordarbjede og reetablering.
Vi reparerer og vedligeholder alle maskiner selv i den grad vi har tiden og evner til det.
Hvis dette har fanget din interesse, ser jeg frem til at høre fra dig. Du skal sende en kort ansøgning med beskrivelse af dig selv, med angivelse af din erfaring. Der vedlægges et CV og en liste med tidligere arbejdsgivere, der må kontaktes. send dette Jan.pedersen@shlmail.dk

Arbejdstid: Normal dage fra 7-17
Overarbejde i sæsonen er nødvendigt, men ingen fast weekendarbejde ved kalvene.
ID-Nr: 121475 Jobstart: 15-07-2017
Opslået: 22-06-2017 Jobslut: Gerne lang ansættelse .
Kørekort: Personbil, Traktor Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Der er ved at blive renoveret en bolig på ejendom 2. Som kan indgå i ansættelsen .
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Kalve 750 stk. på stald
Planteavl:  540 ha Salgsafgrøder

Beskrivelse:
Virksomheden består af 540 ha med salgsafgrøder og opfedning af kalve fra 10 dage til slagtevægt.
Dyr og jord findes på 3 ejendomme i en radius af 2-3 km.

Der er for 5 år taget en stald med sengebåse og udvendigt foderbord, i brug. Kalve fodres med suttemaskiner, der kan fodres 210 kalve hele tiden. Alle kalve har elektroniske øremærker.
Vi fodrer med hjemmeblandet foder (valset korn og indkøbte proteinkilder).

Vi passer alt i marken selv, dog med undtagelse af gyllekørsel og presning af halm. Der findes en vedligeholdt maskinpark med maskiner Traktorer er John Deere og Deutz.