www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Medhjælper til økologisk malkekvæg 04-09-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Aalborg og Vendsyssel
Halkærvej 3

9240 Nibe
Danmark

Telefon: 98351800
Email: hh@njylls.dk


Tilbyder job som: Elev - praktik efter 1. hovedforløb, EUX elev, Ufaglært, Landbrugsassistent, Faglært

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg
Planteavl: Grovfoder, Salgsafgrøder

Stillingsbeskrivelse:

Primære arbejdsopgaver er, sammen med fodermester og ejere at forestå, malkning og pasning af dyr.

I hverdagene vil du deltage i én daglig malkning. Vi er to malkere til hver malkning.

I sæsonen kan der blive tale om markarbejde.

Arbejdstid: Der arbejdes hver tredje weekend.
ID-Nr: 121993 Jobstart: 04-09-2017
Opslået: 24-07-2017 Jobslut:
Kørekort: Traktor Kost: Delvis
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Ingen
Vi kan være behjælpelige med at finde nærliggende lejlighed.
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 410 stk.
Planteavl:  450 ha Grovfoder
Bedriften drives økologisk

Beskrivelse:
410 økologiske køer i sengebåsestald fra 2001, 2008 og 2016 med sand i sengebåsene. Kælvningsafdeling med enkeltbokse. Der malkes i en indvendig 24-pladsers Westafalia-karrusel med mælke- og aktivitetsmålere samt kraftfodertildeling. Alt styres via PC. Ydelsen er 11.000 kg EKM.

Opdræt er dels i sengebåse og dels i dybstrøelse på en anden ejendom.

Der fodres med kompakt fuldfoder og næsten alt grovfoder ligger i plansiloer.

Markbruget drives økologisk med hovedsageligt kløvergræs, men også en smule helsæd og rug. Vi gør selv det meste, men der bruges maskinstation til gylle og høst. Moderne maskinpark.

Nøgleord er:
Højt management og rettidig omhu.

Vi arbejder med LEAN og holder tavlemøde hver uge.