www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Elev søges til alsidig økologisk bedrift 01-01-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vojens
Billundvej 3

6500 Vojens
Danmark

Telefon: 87408760
Email: jobstafet@seges.dk


Tilbyder job som: Elev - praktik før 1. hovedforløb, Elev - praktik efter 1. hovedforløb

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg, Kalve
Planteavl: Grovfoder, Salgsafgrøder, Skovdrift, Kartofler, Frøavl
Svine produktion: Søer, Slagtesvin, Frilandsproduktion

Stillingsbeskrivelse:

Elevplads med udfordringer inden for økologisk kvæg, svin og planteavl.

Arbejdstid:
ID-Nr: 125802 Jobstart: 01-01-2018
eller efter aftale.
Opslået: 09-08-2017 Jobslut:
Kørekort: Traktor Kost: Delvis
Sprogkundskaber: Engelsk, Dansk

Logi: Værelse
Lejlighed kan tilbydes
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Kalve 120 stk. på stald, Malkekvæg 130 stk.
Planteavl:  220 ha Frøavl, Salgsafgrøder, Skovdrift, Grovfoder, Kartofler
Svine produktion: Slagtesvin 1000 stk. prod./år, Frilandsproduktion, Søer 50 stk.
Bedriften drives økologisk

Beskrivelse:
Økologisk svineproduktion, økologisk planteavl, økologisk malkebesætning.