www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Elev antages fra juni måned eller lidt senere 10-06-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vestsjælland
Center Alle 6

4683 Rønnede
Danmark

Telefon: 87408763
Email: adp@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Elev - praktik efter 1. hovedforløb

Arbejdsområde: Planteavl: Salgsafgrøder, Frøavl

Stillingsbeskrivelse:

Det forventes at eleven har nogen kendskab til de forskellige maskiner, der bruges på en planteavls bedrift.

Arbejdstid: Der er normal arbejdstid, men i høst og så tid er der meget overarbejde.
ID-Nr: 127104 Jobstart: 10-06-2017
Elev der har kørekort og kendskab til maskiner antages i juni måned på et planteavlsbrug på ca. 450 ha. Der kan stilles bolig til rådighed, men det er på egen kost.
Opslået: 20-03-2017 Jobslut: De sidste to elever har sluttet arbejdsforholdet omkring november/december / januar og er så taget til udlandet og kommet tilbage i august/september for at fortsætte på Landbrugsskolen, de har hele tiden haft et ansættelse forhold hos mig.
Kørekort: Personbil, Traktor Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Engelsk, Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Virksomheden
Produktionsomfang: Planteavl:  450 ha Salgsafgrøder, Frøavl

Beskrivelse:
Et planteavlsbrug hvor der dyrkes byg , hvede, raps og frøgræs. Der er en hel del kørsel på landevejen, da jorderne ligger spredt.