www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Erfaren fodermester/medhjælper 01-09-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg
Planteavl: Grovfoder

Stillingsbeskrivelse:

Erfaren fodermester/medhjælper til pasning af 170 køer i løsdriftsstald, der malkes i 2*10 malkestald. Arbejdet er meget selvstændigt, og der gives et stort ansvar for mælkeproduktionen. Kvierne bliver passet af ejer. Hovedparten af grovfoderet ligger i silo og der læsses med gummiged.

Arbejdstid: Arbejde hver anden weekend.
ID-Nr: 13110 Jobstart: 01-09-2017
Opslået: 07-08-2017 Jobslut:
Kørekort: Traktor Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
fin lejlighed tæt på gården
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 150 stk.
Planteavl:  180 ha Grovfoder, Salgsafgrøder

Beskrivelse:
kvæggård med 150 køer og der drives 180 ha til grovfoder og salgsafgrøder.