www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Vikar til svineproduktion 13-06-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Ufaglært, Landbrugsassistent, Faglært

Arbejdsområde: Planteavl: 
Svine produktion: Søer, Slagtesvin

Stillingsbeskrivelse:

Jeg søger en ansvarsbevidst og selvstændig person til at hjælpe med den daglige drift af produktionen på soejendommen og på slagtesvineejendom.

Det er vigtigt at du er en ansvarsbevidst, engageret og fleksibel person, der arbejder med resultatet for øjet.

Arbejdstid:
ID-Nr: 139645 Jobstart: 13-06-2017
Hurtigst muligt
Pga. af sygdom.
Vikariatet er ca. 1 mdr. derefter er mulighed for fastansættelse for den rigtige med ca. 20 - 25 timer på uge. I perioder mere ca. 37 timer.
Opslået: 13-06-2017 Jobslut:
Kørekort: Personbil Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Engelsk

Logi: Ingen
Virksomheden
Produktionsomfang: Planteavl:  170 ha
Svine produktion: Søer 740 stk., Slagtesvin 3000 stk. prod./år

Beskrivelse:
Nysaneret besætning 2015 - Blå SPF besætning med 740 søer med salg af 30 kg grise i nyere og velholdte stalde. Der køres ugedrift. Vi har en god og stabil effektivitet.

Vi producerer selv vores polte. Slagtesvinene findes på ejendom 2 ca. 2 km fra so-ejendommen. Der er hjemmeblanderi på so-ejendommen, hvor alt foderet laves. Der fodres med tørfoder på begge ejendomme.

Drægtighedsstaldene er ombygget i forbindelse med lovliggørelse til 2013. I den ene stald går søerne helt løse uden bokse, og i den anden stald er søerne løse fortrinsvis med enkeltdyrsbokse.

Markbruget er bortforpagtet.

Jeg tilbyder et selvstændigt job i et uformelt miljø i et team med 4 medarbejdere og arbejdsgiver, hvor der i høj grad er medbestemmelse og medindflydelse.

Vi lægger vægt på humor og et godt humør.