www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Driftleder/ Fodermester 01-02-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Faglært, Fodermester - afd. leder, Driftsleder

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg
Planteavl: Salgsafgrøder, Grovfoder

Stillingsbeskrivelse:

Dybdalgård søger fodermester som i samarbejde med nuværende driftleder kan stå for stalden.
Arbejdet er meget selvstændigt på grund af ejers sygdom, og derfor er erfaring en god ting.

Vi Tilbyder:

Du skal i samarbejde med driftsleder stå for stalden.
Du skal kunne kører med nutidens maskiner.
Vedligehold og reparationer af staldmaskiner
Du skal samarbejde med driftleder for stald og indgå i daglige rutiner i stalden.
Når driftleder for stald har fri/ferie skal du overtage ansvaret for stalden.
Du skal arbejde hver tredje weekend og være fleksibel i forhold til sæsonarbejde i marken.
Der er 5 andre ansatte på ejendommen.
Arbejdsuge efter aftale.
Være med i ledergruppen, hvor der holdes møde hver måned.
Du skal være med til at lave driftbudget.


Vi forventer:

at du har en positiv indgang til arbejdet og gerne vil arbejde sammen med andre.
at du er frisk på moderne teknik
at du kan lede og fordele arbejdet
at du har en god ordenssans.
at du gerne vil opnå resultater.
at du kan forstå og tale dansk.

Vi har pt. 390 køer. Køerne malkes i DeLaval malkekarrusel. Hvor der er automatisk mælkemåling og kvalitetskontrol. Kviekalve opdrættes på ejendommen.
Vi driver 380 ha. med majs, græs, hvede og vårbyg.Arbejdstid:
ID-Nr: 14100 Jobstart: 01-02-2018
Jobstart kan Være før og senere. Vi venter gerne på den rette person.
Opslået: 10-11-2017 Jobslut:
Kørekort: Traktor Kost: Delvis
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 390 stk.
Planteavl:  380 ha Grovfoder, Salgsafgrøder

Beskrivelse: