www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Fodermester til højtydende jerseybesætning 01-02-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vojens
Billundvej 3

6500 Vojens
Danmark

Telefon: 87408760
Email: jobstafet@seges.dk


Tilbyder job som: Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg, Kalve

Stillingsbeskrivelse:

Skal kunne varetage pasning af besætningen sammen med en medhjælper.
Ansvarsområder er malkning, sundhed og repro.
Fodring står ejer for.

Arbejdstid: ca. 40 timer om ugen , incl. hver anden weekend.
ID-Nr: 141691 Jobstart: 01-02-2018
evt.jobstart 01-01-2018
Opslået: 09-10-2017 Jobslut:
Kørekort: Traktor Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Der stilles bolig til rådig ca. 200m fra stalden.
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 180 stk.

Beskrivelse:
malkekvægsejendom med 180 højtydende jersey køer
sengebåse stald ,ungdyr og goldkøer på dybstrøelse ,der malkes i 2 *9 deleval malkestald.