www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Medarbejder til mark mm. 01-03-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Ungdomskontoret
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Elev - praktik efter 1. hovedforløb, EUX elev, Ufaglært, Landbrugsassistent, Maskinfører, Faglært, Andet

Arbejdsområde: Planteavl: Salgsafgrøder, Frøavl
Svine produktion: Søer, Slagtesvin

Stillingsbeskrivelse:

Vi søger hjælp til marken

Du skal primært hjælpe med at passe marken, hvor vi udfører det meste af markarbejdet selv. Vi kører også lidt maskinstation med såmaskine, gyllevogn og sprøjte.
Markarbejdet udføres sammen med ejer, så vi bedst muligt for gjort tingene rettidig.

Vi forventer du møder til tiden og er pligtopfyldende. Du må meget gerne have prøvet at køre gylle før.

Arbejdstid: Der må forventes flere arbejdstimer i sæson og evt. weekendarbejde hver 3. eller 4. samt ferie-afløsning
ID-Nr: 142170 Jobstart: 01-03-2017
Eller efter aftale.
Vi ser ansøgninger/henvendelser igennem sidst i uge 4
Mail adresse: agger@mail.dk
Opslået: 12-01-2017 Jobslut:
Kørekort: Traktor Kost: Delvis
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Ingen
Det finder vi ud af, alt efter behov/ønske
Virksomheden
Produktionsomfang: Planteavl:  285 ha Salgsafgrøder, Frøavl
Svine produktion: Søer 325 stk., Slagtesvin 6500 stk. prod./år

Beskrivelse:
Bedriften ligger syd for Lemvig og drives af ejerparret, som har haft gården i 10 år. Herudover er der ansat en markmand og en driftsleder i stalden.

Produktionen er på 325 årssøer med slagtesvin.
Driver 285 ha med korn, raps, frøgræs, med egne maskiner

Produktionsanlægget er af ældre dato, men fuld funktionsdygtigt og vedligeholdt.

Vi fodrer med hjemmeblandet vådfoder, og færdigfoder til smågrise.

Vi er selv omkring 40 år og har 3 skolesøgende børn