www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Kvægbrugsleder 01-03-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Landboungdomscentret
Billundvej 3

6500 Vojens
Danmark

Telefon: 87408760
Email: jobstafetten@slf.dk


Tilbyder job som: Driftsleder, Mulighed for generationsskifte

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg

Stillingsbeskrivelse:

Har du lyst til at overtage min gård, med 140 køer og AMS malkning?

Bedriften passes af fodermester og ejer. Opgavefordelingen
aftales efter interesse. Ejer bor ikke på gården, hvorfor det
vil være en fordel om ansøger vil bo i stuehuset fra starten af
ansættelsen.

Kvæglederens opgave er at styre kobesætningen med AMS,
sikre malkerytmen holdes, reproduktion og sundhed er i top.
Besætningen er af DH og RDM, og har et ydelsesniveau på
10.900 kg EKM.

Fodringen er klassisk TMR1 ration med majs
og græs, suppleret op af lokkende kraftfoder i AMS.
Vi arbejder med afsæt i et højt tillidniveau, hvor den rette
ansøger vil få mulighed for at prøve kræfter som selvstændig
ansvarlig for en malkekvægbesætning i moderne rammer.

I den første tid skal vi se hinanden an, hvorefter vi går i gang
med at aftale, hvordan et glidende generationsskifte over
2,5-3 år kan forme sig, finansielt og samarbejdsmæssigt.

Arbejdstiden er ca. 7 timer dagligt og starter kl. 6, med fri
hver anden weekend, eller hvad vi kan aftale for at tilgodese
alles interesser.

Fleksibilitet og hjælpsomhed er nøgleord i
samarbejdet kvægleder og ejer imellem.

Målsætningen for produktionen aftales løbende og der
udarbejdes budget og følges op med budgetkontrol. Der
følges op på besætningens nøgletal via Lely Management
program og DMS NorFor foderplan og nøgletal. Besætningen
er ydelseskontrolleret ved RYK. Der er mulighed for selv at
inseminere og få indflydelse på avlsplanen.

Ansøger vil få indsigt i økonomi ved udarbejdelse af budget
og opfølgning derpå.

I arbejdsplanlægningen skaber vi plads til deltagelse i relevante
møder og kursuser f.eks. medcinkursus. I samarbejde
med dyrlægen i sundhedsrådgivningen sættes der også mål
og følges op og evalueres løbende over tid.

Vi forestiller os, at du er 25-30 år +/-, og gerne med familie

Vi ønsker en ansøger som er ordholden, samarbejdorienteret,
ambitiøs, konstruktiv og realistisk optimist , der værdsætter
samspillet med ejer, som til gengæld tilbyder ordnede
forhold og en god løn, for en ung landmand som ønsker at
etablere sig på en overskuelig bedrift, med mulighed for
vækst og udvikling i flere retninger.

Send din ansøgning til Bo Kær Pedersen på bkp@sagro.dk
snarest muligt.

Arbejdstid:
ID-Nr: 142444 Jobstart: 01-03-2017
Eller efter aftale
Opslået: 13-02-2017 Jobslut:
Kørekort: Personbil Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Stuehus til rådighed på ejendommen
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 140 stk.

Beskrivelse:
Ejendommen ligger ved Vojens imellem Nustrup og Sommersted.

Kostalden er en moderne AMS stald, Hvor kvierne er opstaldet i gårdens oprindelige bygninger.

AMS malkesystemet er 2 stk. Lely A2, opdateret i 2016 og med ny computer. Brunst overvågning sker vha. Heatimeanlæg.