www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Medhjælper eller fodermester . 10-04-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vojens
Billundvej 3

6500 Vojens
Danmark

Telefon: 87408760
Email: jobstafet@seges.dk


Tilbyder job som: Ufaglært, Landbrugsassistent, Faglært, Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg
Planteavl: Grovfoder

Stillingsbeskrivelse:

Forventer stabil og seriøs medarbejder som på sigt kan malke selv om aftenen .
Almindeligt staldarbejde sammen med ejer om formiddag .

Arbejdstid: Normal 37 timer + hver anden weekend .
ID-Nr: 142914 Jobstart: 10-04-2017
Opslået: 10-04-2017 Jobslut:
Kørekort:   Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Engelsk, Russisk, Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Har hus tæt på ejendom som kan lejes .
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 155 stk.
Planteavl:  115 ha Grovfoder

Beskrivelse:
Vi har 155 SDM køer + opdræt
Opstaldet i dybstrøelsestald fra 2005 .
Køer og kvier på græs 5-6 måneder .
Kalve i hytter + ældre stald .
Vi malker i dobbelt 10 strangko med rotorbom .
Fodring med majs , græs , mask og rapskager ( GMO frit )-