www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Maskinfører/Planteavler/Godsarbejder 15-07-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Århus
Trigevej 20

8382 Hinnerup
Danmark

Telefon: 87408756
Email: clb@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Ufaglært, Maskinfører, Faglært, Andet

Arbejdsområde: Planteavl: Salgsafgrøder, Frøavl
Anden produktion: Øvrig

Stillingsbeskrivelse:

Overgaard Gods søger en medarbejder med interesse for planteproduktion og moderne markbrugsteknik.
Vi værdsætter faglig dygtighed, ordenssans og gode samarbejdsevner.


Arbejdstid: 37 timer og overtid i sæsoner.
ID-Nr: 143167 Jobstart: 15-07-2017
Efter aftale før høst.
Opslået: 18-05-2017 Jobslut: Ansættelsesperiode efter nærmere aftale.
Kørekort: Personbil Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Møbleret værelse med adgang til fælles køkken eller selvstændig lejlighed/hus
Virksomheden
Produktionsomfang: Planteavl:  1730 ha Skovdrift, Frøavl, Salgsafgrøder, Juletræer
Anden produktion: Øvrig

Beskrivelse:
1730 Ha. Markbrug
1400 Ha. Skovbrug
1100 Søer med smågrise
Grovvarehandel
Vognmandsforretning
Udlejning
40 Medarbejdere