www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Bjørnegården søger medarbejder 15-06-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Århus
Trigevej 20

8382 Hinnerup
Danmark

Telefon: 87408756
Email: clb@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Landbrugsassistent, Faglært, Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Svine produktion: Søer

Stillingsbeskrivelse:

Vi søger landbrugsmedarbejder til selvstændigt at passe sobesætning på 200 søer med salg af smågrise og produktion af polte. Kun ansøgere med erfaring indenfor svineproduktion kommer i betragtning.

Arbejdstid: Hverdage 7-16, hver tredje weekend
ID-Nr: 143234 Jobstart: 15-06-2017
eller efter aftale
Opslået: 02-06-2017 Jobslut: længerevarende aftale foretrækkes
Kørekort: Personbil Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Engelsk, Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Lejlighed kan stilles til rådighed
Virksomheden
Produktionsomfang: Planteavl:  540 ha
Svine produktion: Søer 1600 stk., Slagtesvin 12000 stk. prod./år

Beskrivelse:
Facts om Engholm: 1600 søer med salg af smågrise og opfedning af 12000 slagtesvin. 540 HA alsidigt markbrug. Drift af grusgrav og vindmølle.