www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Medhjælper søges 17-07-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Ufaglært, Landbrugsassistent, Faglært, Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Kvæg produktion: 

Stillingsbeskrivelse:

Medhjælper søges til en mælkeproduktion på 200 køer plus opdræt.

Vi har 200 års køer plus opdræt. Vi malker 3 gange om dagen.
Alt mark arbejde er udliciteret til maskinstationen.

Arbejdsopgaverne

* Malkning
* Finde / separer dyr til inseminør ( Aflæsning Heattime)
* Pasning af køer, evt. kan du blive lært op til og læsse foder
* Pasning af småkalve
* Strøning og udmugning af dybstrøelse arealer.
* Forfaldne arbejde.

Vi skal optimere vores bedrift yderligere. Så er du frisk på, og være med til og løfte niveau'et, og være et spændende sted hvor vi arbejder målrettet, lade os høre fra dig!

Arbejdstid: weekend arbejde efter aftale
ID-Nr: 143268 Jobstart: 17-07-2017
dagens dato
Opslået: 17-07-2017 Jobslut:
Kørekort: Personbil, Traktor Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Engelsk, Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Vi har en medarbejder bolig.
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: 

Beskrivelse: