www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Medarbejder til sohold på Helnæs 01-11-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vojens
Billundvej 3

6500 Vojens
Danmark

Telefon: 87408760
Email: jobstafet@seges.dk


Tilbyder job som: Elev - praktik efter 1. hovedforløb, Ufaglært, Landbrugsassistent, Faglært, Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Svine produktion: Søer, Slagtesvin

Stillingsbeskrivelse:

Stillingen er nyoprettet pga. øget aktivitet, og den vil blive sammensat efter de kvalifikationer ansøgeren har og i samarbejde med de nuværende ansatte.
Der vil dog være en periode på ca. et år hvor hovedansvaret vil være klimastaldene, da vores nuværende medarbejder skal have barselsorlov. Du skal kunne varetage alle daglige opgaver i et sohold efter indkøring, og afløse nogentlunde selvstændigt i weekenden. I weekenden hjælper ejeren om morgenen.
Det vil være en fordel hvis du kan og har lyst til lidt lettere traktorkørsel, men det er ikke et krav.
Det vil også være en fordel hvis du kan lide at lave småreperationer og vedligeholdelsesarbejde, da det ikke er de øvrige ansattes stærkeste side.
Der vil være mulighed for at deltage i en erfagruppe og i relevante kurser.
Vi arbejder i øjeblikket på indføring af leanprincippet (noget af det) og forventer at du deltager konstruktivt i dette.
Du har et godt humør og en positiv tilgang til arbejdet og forandringer. Du har en rolig og fornuftig omgang med dyrene og medvirker til at der bliver holdt nogenlunde rent og pænt.
Der er 2 øvrige ansatte i stalden, som begge har været ansat i en del år, samt en på halv tid i marken(min far).

Arbejdstid: Daglig arbejdstid er fra kl. 7 til 15. Der er 2 pauser på 30 min.
Der skal arbejdes hver 3. weekend 5,5 timer pr. dag.
Fredag fri kl. 12, med undtagelse af hver 3. fredag hvor der arbejdes til kl. 15. (I alt 37 timer pr. uge).
Afvigelser forekommer jævnligt i forbindelse med levering af grise, der kan også være overarbejde i mindre omfang.
ID-Nr: 143416 Jobstart: 01-11-2017
Efter aftale, gerne hurtigst muligt.
Opslået: 14-09-2017 Jobslut: Jeg forventer en ansættelse på mindst 18 måneder og gerne længere.
Kørekort: Personbil, Traktor Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Engelsk, Dansk

Logi: Værelse
Jeg giver kaffe/juice samt brød hver formiddag, ellers er det egen kost.
Øvrige medarbejdere har egen bolig, men vi har en mindre lejlighed med egen indgang, køkken og bad på soejendommen.
Virksomheden
Produktionsomfang: Planteavl:  148 ha Salgsafgrøder
Svine produktion: Søer 425 stk., Slagtesvin 1500 stk. prod./år

Beskrivelse:
Vi producerer ca. 13250 smågrise om året, som sælges til 2 faste aftagere samt lidt til export. De ukurante og restgrise fedes selv. Vores sundhedsstatus er spf + myc.(MS).
Staldene er traditionelt indrettet, søerne er i bokse i farestalden, og indtil 4 uger efter inseminering. I løsdriftstalden går de i stabile grupper med gulvfodring.
Alt foder blandes selv, og er tørfoder.
Vi laver selv vores polte via en renracet kerne med L og Y søer, og vi laver selv E-kontrol. Vi producerer pt. mellem 31 og 32 grise/årsso.
Produktionen er fordelt på to ejendomme med 300 meter imellem, der er søer på den ene og smågrise, slagtesvin og polte på den anden.
Marken drives enkelt med byg, hvede og raps, alt kornet bruges til foder til grisene. Vi laver selv alt i marken, undtagen halmpresning og gyllenedfældning.