www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Medhjælper til klima/slagtesvin 01-08-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Århus
Trigevej 20

8382 Hinnerup
Danmark

Telefon: 87408756
Email: clb@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Ufaglært, Landbrugsassistent, Faglært, Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Svine produktion: 

Stillingsbeskrivelse:

Her indkøbes 28.000 stk. 7 kg. grise fra en fast sobesætning, de 8.000 bliver til slagte grise, resten sælges ved 30 kg.
Produktionen er på 2 nabo ejendomme, alt foderet er hjemmeblandet både våd og tørfoder
Det er en forholdsvis selvstændig stilling, hvor man selv planlægger sin dag
Der lejes til vask af stalde
Der er mulighed for at deltage i erfa gruppe


Arbejdstid: Daglig 7 til 16
I weekend 1/2 eller 1/3
ID-Nr: 143474 Jobstart: 01-08-2017
Eller senere
Opslået: 03-07-2017 Jobslut:
Kørekort:   Kost: Delvis
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Ingen
Kan være behjælpelig med finde logi
Virksomheden
Produktionsomfang: Planteavl:  300 ha Salgsafgrøder
Svine produktion: Slagtesvin 8000 stk. prod./år

Beskrivelse: