www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Har du kvægfaglige ambitioner? Brænder du for kalve og den nykælvede ko ? 01-08-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg, Kalve

Stillingsbeskrivelse:

Brænder du for kalve og den nykælvede ko og kan du lide selv at planlægge din arbejdsdag? Så er det måske dig vi søger som vores nye afdelingsleder!

Et indspark til din faglige karriere.
Prøv din selvstændighed af i tæt sparring med ejer og få mulighed for at udvikle din kvægfaglige uddannelse på kerneområdet, der hvor successen grundlægges i mælkeproduktionen du kommer til at passe vores spædkalve, tage hånd om kvierne, goldkoen og pleje den kælvende ko.

Vi arbejder med de nyeste ledelsesværktøjer og sparrer med højt kvalificerede rådgivere. Du bydes indsigt i bedriftens dispositioner. Vi prioriterer tid til kursus og efteruddannelse samt deltagelse i relevante erfa-grupper.

Den ideelle ansøger
o Er uddannet produktionsleder eller har lignende baggrund
o Har erfaring med pasning af køer og kalve
o Kan arbejde selvstændigt og struktureret
o Er fleksibel i forhold til arbejdstiden - køerne kælver frit
o Kæmper loyalt for de aftaler vi sammen indgår
o Er vedholdende og bliver motiveret af at komme i mål
o Som person er du systematisk, rydelig og analytisk, og du har altid dit fokus rettet mod gode helhedsorienterede løsninger i dit arbejde

Dine opgaver
o Kælvningsovervågning og modtagelse af den nyfødte kalv
o Sikring af optimal trivsel i kalve-, goldko- og ungdyrstalde
o Fodring og pasning af spædkalvene
o Reproduktionsstyring, styring hos kvier med aktivitetsmåler
o Sundhedsovervågning og behandling
o Datahåndtering i DMS
o Opfølgning på leveret foder
o Sparring og vidensdeling med ejer og kollegaer

Samarbejde og din trivsel
For at klæde dig ordentligt på til opgaven gennemgår du fra staten et introforløb, så du får indblik i vores staldsystem, teknikker i stalden og aktuelle arbejdsprocedurer.
Ejer og du mødes jævnligt for afrapportering og sparring på den kommende tids planer. Vi arbejder med en vagtordning så der er tilstrækkelig overvågning på de kælvende dyr.

Bedriften Sønderupgård
Vi har 500 Jersey køer og opdræt fordelt på to adresser. Dit ansvarsområde bliver på gården, hvor goldkøerne bor og kælver. På gården vokser spædkalvene op som kvier indtil de kælver og flytter over på gården, hvor de malkende køer bor.

Ansøgning
Send din ansøgning og CV til Rekruttering@sagro.dk, mærket ”afdelingsleder med kvægfaglige ambitioner, BK2017”.

Vi holder løbende samtaler med relevante kandidater, da opstart er fra uge 30. Dog venter vi gerne på den helt rette ansøger.

Vi glæder os til at få en ny kollega, og hjælper gerne med at finde bolig på egnen!

Arbejdstid: Passe hver anden weekend. Tidspunkt på dagen delvis fleksibel men skal synkronisere med opsyns-vag-planen.
ID-Nr: 143524 Jobstart: 01-08-2017
Du kan tiltræde fra uge 30. Men vi venter gerne på den rette ansøger.
Opslået: 10-07-2017 Jobslut: Den ideelle ansøger har til sigte at søge en stilling af flere års varighed
Kørekort: Personbil Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Engelsk, Dansk

Logi: Ingen
Her er opvarmet kontor og frokosttue, hvor medbragt mad, kaffe m.v. nydes. Samt gode faciliteter til omklædning og bad.
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 500 stk.

Beskrivelse:
Vi er et ungt team, der arbejder energisk og engageret med 500 jerseykøer og opdræt i rationelt produktionsanlæg. Kvier, goldkøer og kælvninger sker på en anden ejendom, med sin egen afdelingsleder.

Markarbejde er udliciteret, men vi kører i stak og samler halm.

Vi arbejder med et fagligt højt niveau, og strategisk for vores mælkeproduktion.

Vi har tre sigtepunkter:
*Høj produktion og kvalitet igennem de rigtige medarbejdere.
*Det skal være sjovt at være her.
*Vi samarbejder i begrebets stærkeste betydning.

Vi er pt 4 danske og 4 udenlandske medarbejdere.