www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Fodermester 01-09-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg, Kalve

Stillingsbeskrivelse:

Arbejdet består i at
-Udpege og hente køer til robot
-pasning af kalve
-Reproduktion og kontakt til insiminør
-Sundhedsrådgivning og vejledning vedr. behandlinger 1 gang ugentlig m dyrlæge
-Indberetning til Dms
-EFK samt opfølgning på fodring
-Tavlemøder med det øvrige personale vedr. fodring rengøring og vedligehold ved køer og robbotter

Vi forventer du er

-Ærlig og stabil
-ansvar og målbevist
-tålmodig og effektiv
-med i oplæring af elever
-ansat i længere periode

Arbejdstid: 37 timers uge med indlagt middagspause som udgangspunkt
Arbejde hver 3 weekend med fri fra torsdag aften. Sjælden ekstra vagt kan forekomme.
ID-Nr: 143575 Jobstart: 01-09-2017
Evt. senere vi venter gerne på den rette
Opslået: 24-07-2017 Jobslut:
Kørekort: Personbil, Traktor Kost: Delvis
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Ingen
Kan være behjælplig med bolig/lejlighed
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 340 stk., Kalve 90 stk. på stald

Beskrivelse:
Vi har 340 malkekøer som bliver malket af 6 lely A3 malkerobbotter i en stald fra 2005 med fast gulv og madrasser og ligeledes med kælvningsafdeling.
Goldkøer og kvier går i de gamle stalde om vinteren og er på græs om sommeren. Der er en fin kalvestald.
Plansiloer fra 2015 til foderet.
Der gøres noget i avlsarbejde.
Der er en fodermester, 1-2 elever samt ejeren og hans forældre
Der drives ca. 300 ha med grovfoder og lidt planteavl