www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 ”Springbræt” til selvstændig mælkeproducent 01-09-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vojens
Billundvej 3

6500 Vojens
Danmark

Telefon: 87408760
Email: jobstafet@seges.dk


Tilbyder job som: Fodermester - afd. leder, Driftsleder, Mulighed for generationsskifte

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg

Stillingsbeskrivelse:

Byg videre på din ambitiøse karriereplan, lær om produktionen af økologiske kvægprodukter så du på sigt kan blive selvstændig mælkeproducent!

Vi søger en dygtig ung landmand, som har lyst til at starte samarbejdet med ansættelse i en stilling som kvægleder. Hen igennem de første år opbygges relationerne, du lærer om gårdens forhold og økologisk mælkeproduktion. Over tid finder vi sammen, frem til den bedst egnede model for generationsskifte.

Din viden og karrierevej udbygges:
Du får muligheden for at udvikle din karriere og får stor indflydelse på din egen hverdag. Din landbrugsfaglige uddannelse skal sættes i spil for at udvikle produktiviteten. Vi ønsker dine gode indspil fra din nyere uddannelse, og du opnår indsigt og forståelse af bedriftens balancer og økonomi.

Den ideelle ansøger:

• Uddannet produktionsleder eller har lignende baggrund
• Har god forståelse af økonomi
• Er nysgerrig på økologisk mælkeproduktion
• Har ro og flair for omgang med malkekøer
• Sætter pris på gårdens gode logistik og beliggenhed
• Kæmper loyalt for de aftaler, vi indgår

Dine værdier:
Du vil få succes i samarbejdet, hvis du er et ordholdent ordensmenneske, der er initiativrig og kan lide at arbejde selvstændigt. Du motiveres ved at se en succes tage form, og har mod på udfordringer, som kræver det lange seje træk indtil vi når målet.

Dine arbejdsopgaver bliver:
• Fodringsmanagement af besætning på græs og på
stald
• Reproduktionsstyring køer og kvier
• Besætningsmanagement for høj sundhed og dyrevelfærd
• Mestre DMS værktøjerne
• Sammen med ejer at løse alle bedriftens opgaver

Om os:
Gården der er på 165 ha ligger nord for Brørup og drives økologisk. Vi har 140 RDM krydsningskøer i sengebåse og opdræt på dybstrøelse, når de ikke er på græs. Alt ensilage lagres i plansiloer. Fodring med Kuhn fodermikser og malkning i 2x8 sildebensmalkestald.

Strategi:
Harmoni i den bæredygtige betydning - mennesker, dyr, miljø og økonomi.

Hos os vil du opleve at
Samarbejde med en erfaren ejer som har næse for dyrenes trivsel og erhvervets vekslende
økonomiske vilkår
Blive inddraget i beslutninger omkring driften
Opnå en unik viden om den bedrift, som kan blive din fremtidige landbrugsvirksomhed
Vi fokuserer på en struktureret hverdag, hvor vi løser opgaverne ordentligt første gang
Vi sætter tid af til udvikling og efteruddannelse ved bl.a. deltagelse i faglige netværk og
sparring med højt kvalificerede rådgivere

Vi glæder os til at starte et samarbejde, som får stor indflydelse på både din og vores karrierevej.

Ansøgning:
Send os din ansøgning og CV til Rekruttering@sagro.dk, mærket ” Springbræt til selvstændig mælkeproducent, BKP2017”.

Forventet jobstart er den 1. september og der afholdes samtaler løbende. Vi venter dog gerne på den helt rette ansøger.


Arbejdstid: Hver anden weekend skiftes vi til at passe besætningen.
ID-Nr: 143641 Jobstart: 01-09-2017
Der afholdes løbende samtaler med ansøgere. Men vi venter gerne på den helt rigtige ansøger.
Opslået: 08-08-2017 Jobslut:
Kørekort: Personbil Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Lejlighed kan tilbydes. Vi hjælper gerne med at finde bolig lokalt.
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 140 stk.
Planteavl:  170 ha Grovfoder
Bedriften drives økologisk

Beskrivelse:
Vi driver en økologisk malkekvæggård med røde krydsningskøer.
Vi plejer at være fælles om arbejdet.
der forefindes en tidsvarende maskinpark.