www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Fodermester 01-08-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Faglært, Fodermester - afd. leder, Driftsleder

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg

Stillingsbeskrivelse:

Vi søger en fodermester som i samarbejde med øvrige medarbejdere kan være ansvarlig for den daglige drift i stalden.
Gode resultater i produktionen sættes i højsæde.

Vi har:
- Malkekvægs besætning med 230 køer med tilhørende opdræt.
- Malkestald
- Sengebåsestald samt dybstrøelse
- 250 ha jord med græs, majs og korn
- 3 ansatte i alt

Du kan tilbyde:
- Interesse for mælkeproduktion
- Erfaring med køer.
- Ansvarlighed og godt overblik.
- Frisk og positiv indstilling til hverdagen.

Arbejdstid: Der er skiftende arbejdstider - fleksibelt. 37 timer om ugen.
Weekend arbejde er hver anden.
ID-Nr: 143663 Jobstart: 01-08-2018
Opslået: 26-06-2018 Jobslut:
Kørekort: Traktor Kost: Delvis
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Bolig kan findes, hvis det ønskes.
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 230 stk.

Beskrivelse:
Traditionel mælkeproduktion. Køerne er i sengebåsestald samt en del i dybstrøelse. Der fodres med TMR fuldfoder. Opdræt er på anden ejendom.