www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Søger en frisk medarbejder til kvæg 01-10-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Deltidsjob/afløser, Faglært, Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg
Planteavl: Grovfoder, Salgsafgrøder

Stillingsbeskrivelse:

stillingen lyder på at du skal kunne
-malke
-passe opdræt og kalve
-observere dyrene
-håndtere/flytte dyr

søger også en til at malke hver 3. weekend

Arbejdstid: fuldtids stilling.
hver 2. eller 3. weekend.

søger også en til at malke hver 3. weekend
ID-Nr: 143929 Jobstart: 01-10-2017
snarest mugligt
Opslået: 11-09-2017 Jobslut: gerne længere varige stilling
Kørekort: Personbil Kost: Delvis
Sprogkundskaber: Engelsk, Dansk

Logi: Lejl. eller hus
der tilbydes frokost og kaffe pauser
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 195 stk.
Planteavl:  200 ha Grovfoder, Salgsafgrøder

Beskrivelse:
vejbjerggård er en besætning med 195 køer med opdræt.
stalden er opbygget med køer er på spalter og sengebåse, med en lille skåne hold på dybstrølse. kvierne går i dybstrølse. og kalve i hytter.
der bliver malket i en 2*8 malkestald fra SAC.

i marken gør vi selv alt forårs arbejdet, hjælper maskinstation med ensilering med at køre fra. Gyllen får vi maskinstation til at køre med. Høsten klarer vi selv, det består mest af pressing og hente halm.