www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Medhjælper til bornholmske malkekøer 01-11-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vestsjælland
Center Alle 6

4683 Rønnede
Danmark

Telefon: 87408763
Email: adp@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Ufaglært, Landbrugsassistent, Faglært, Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg

Stillingsbeskrivelse:

Vi driver Myrebygård på Bornholm med 185 HF køer i traditionelt staldanlæg med senge og spaltegulv. Opdrættet går delvist i kostalden i sengebåse og delvist i ældre forhold. Vi malker i 2x10 malkestald. Vi arbejder på fortsat forbedring af produktionsresultaterne. I løbet af 2018-2019 skal vi forlænge kostalden til bedre dyrevelfærd.

Vi søger en medarbejder med interesse for køer. Din opgave bliver, sammen med ejer og forældre, at løse de daglige opgaver i stalden og være med til at løfte resultaterne. Dine hovedopgaver bliver malkning af køerne samt pasning af småkalve. Yderligere er der opgaver med flytning af dyr, håndtering af foderstakke samt vedligehold af staldinventar.

Vores ønsker til dig er:
• At du har rolig omgang med dyrene
• Ønsker at arbejde både selvstændigt og som del af fællesskabet
• Har gå-på-mod til opgaver
• Behersker ordenssans

Vi tilbyder et afvekslende, fleksibelt arbejde på en arbejdsplads med mulighed for at sætte præg på resultaterne.
Yderligere oplysninger om jobbet hos kvægkonsulent Marianne Dyreholt, Kvægrådgivning Danmark tlf. 24 67 07 87. Send gerne ansøgning og oplysninger om dig selv til mail: mdy@vkst.dk

Arbejdstid: 37 timer inkl. hver anden weekend og helligdag
ID-Nr: 144036 Jobstart: 01-11-2017
Eller efter aftale tidligere.
Opslået: 28-09-2017 Jobslut:
Kørekort: Personbil, Traktor Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Ingen
Vi kan være behjælpelige med evt. bolig
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 185 stk.

Beskrivelse:
Myrebygård ligger ved Aakirkeby på Bornholm. Vi har 185 HF køer i traditionelt staldsystem med senge og spaltegulv. Stalden skal i løbet af 2018-2019 forlængelse til gavn for bedre dyrevelfærd.