www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 2 ledende medarbejdere til sohold 01-12-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vestsjælland
Center Alle 6

4683 Rønnede
Danmark

Telefon: 87408763
Email: adp@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Landbrugsassistent, Faglært, Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Svine produktion: Søer

Stillingsbeskrivelse:

Vores dygtige medarbejderpar i løbe-drægtighedsstald og farestald har valgt at vende hjem til deres fædreland. Kratskovgaard søger derfor 2 nye dygtige medarbejdere. Vi har 1100 søer og smågrise på anden ejendom, som passes af 6 medarbejdere.

Vi søger en medarbejder der kan tage ansvar for løbe- og drægtighedsstalden. Du er uddannet landmand eller har erfaring fra tilsvarende job. Du har overblik over produktionen og kan lede dig selv og dine kolleger i det daglige arbejde. Det er også fint hvis du har hænderne skruet rigtigt på og kan lave en del af vedligeholdelses opgaverne på ejendommene.

Vi søger også en dygtig farestaldspasser. Du er uddanet landmand eller har erfaring med pasning af farestald. Du har flair for detaljerne og brænder for at lave gode resultater, i samarbejde med dine kolleger.

Vi tilbyder 2 gode job på en virksomhed hvor vi samarbejder og løser opgaverne i fællesskab. Der er mulighed for udvikling i forhold til dine ønsker og kompetecer. Der er 13 ansatte i svineproduktionen på Kratskovgård og Skovbrynet Multisite. Det giver mulighed for socialt samvær og fritidsaktiviteter sammen med kollegerne.

Yderligere oplysninger om jobbene hos Jacob Huge-Jakobsen, tlf. 60 49 76 73 eller HR konsulent Tove Goldbeck Jensen, VKST, tlf. 20 11 18 02. Ansøgning på mail: skovbryn@hotmail.dk.

Arbejdstid: 37 timer, incl. hver 2. weekend og helligdag
ID-Nr: 144105 Jobstart: 01-12-2017
Eller tidligere hvis muligt
Opslået: 09-10-2017 Jobslut:
Kørekort:   Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Engelsk, Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Virksomheden
Produktionsomfang: Svine produktion: Søer 2000 stk., Slagtesvin 18000 stk. prod./år

Beskrivelse:
Kratskovgaard og Skovbrynet svineproduktion har en produktion på 2.000 søer med smågrise og 18.000 slagtesvin fordelt på flere sites på Falster. Der sælges smågrise til eksport og slagtevin til Danish Crown. Vi er en medarbejderstab på 14 medarbejdere.