www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Markmand til Væggerskildegård 01-02-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Elev - praktik før 1. hovedforløb, Elev - praktik efter 1. hovedforløb, Ufaglært, Andet

Arbejdsområde: Planteavl: Salgsafgrøder, Juletræer, Kartofler
Svine produktion: Slagtesvin

Stillingsbeskrivelse:

Du skal i samarbejde med vores markmand og ejer udføre alt markarbejde.

En formiddag i ugen skal du afløse i stalden ved 7-30kg grisene. Foder smågrise og slagtesvin hver 4 weekend, samt afløse i stalden i ferier.

Vi tilbyder:
at du er med hele vejen rundt i markarbejdet, hvilket indebærer gyllekørsel, såning, sprøjtning, vanding og høst.
at du deltager i erfamøderne.
at du vil få en god oplæring hvor der er behov.

Vi forventer:
at du har lidt erfaring indenfor landbrug eller maskiner.
at du vil livet som landmand, derfor i sæson også vil arbejde de timer det kræver.
at du går positivt til alle arbejdsopgaver.
at du bidrager med godt humør i hverdagen.Arbejdstid: 37 timers arbejdsuge med vagt hver 4 weekend
ID-Nr: 144727 Jobstart: 01-02-2018
Eller efter aftale ved den rette mand
Opslået: 04-01-2018 Jobslut:
Kørekort: Personbil, Traktor Kost: Delvis
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Virksomheden
Produktionsomfang: Planteavl:  600 ha Salgsafgrøder, Juletræer, Kartofler
Svine produktion: Slagtesvin 23000 stk. prod./år

Beskrivelse:
Vi driver ca 600 ha med egen maskinpark.
Planteavlen består af hvede, rug, byg, raps og ca 50 ha kartofler.
derudover 6 ha juletræer.

Vores svineproduktion er delt på 2 ejendomme.

Klima og slagtesvin-stalde på en ejendom og på ejendom nr. 2 opfedes der 7000 slagtesvin.

Vi hjemmeblander alt foder. Tørfoder ved smågrise og vådfoder ved slagtesvinene.

Vi har i alt 4 ansatte.