www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Vi søger kalvespecialist 01-03-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vojens
Billundvej 3

6500 Vojens
Danmark

Telefon: 87408760
Email: jobstafet@seges.dk


Tilbyder job som: Faglært

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Kalve

Stillingsbeskrivelse:

DIT ARBEJDE
Vi har en slagtekalveproduktion, og du vil få ansvaret for den afdeling, vi har med de mindste kalve. Dit arbejde vil blive at passe kalvene og styre produktionen med opsyn, sundhedstiltag, vaccination, registrering mv. Vi får nye kalve ind hver 3. uge, og du skal planlægge og organisere klargøring og opstart af kalvene. Det får du ekstra hjælp til.
Vi sætter pris på, at alle medarbejdere kender og tager ansvar for hele vækstperioden fra start til slagt, så du bliver også inddraget i kontrolvejningerne og afløsning blandt de store kalve. Derved får vi en god sammenhæng i det, vi gør.

VI FORVENTER
Vi forventer, at du brænder for at passe dyrene, og at du hele tiden tager initiativ til forbedringer af produktionen. Du skal have flair for at se, om en kalv trives eller ej, og vi forventer, du behandler dyrene med respekt. Vi ligger på et højt produktionsniveau og vi er meget fagligt ambitiøse, så det skal også være din ambition. Vi ser gerne, at du deltager i en erfagruppe for kolleger med samme ansvarsområde.
Du har en uddannelse indenfor husdyrbrug og du kan arbejde selvstændigt og handlekraftigt. Vi arbejder med Lean, og vi forventer, du er systematisk i din måde at arbejde på og god til at holde orden.
Du skal være indstillet på at deltage i weekendafløsning og en arbejdsprofil med flere timer hver 3. uge. Vo-res arbejdssprog er dansk, så det skal du kunne eller være indstillet på at lære meget hurtigt.

VI TILBYDER
Vi kan tilbyde dig et job for mange år med ordnede forhold. Du vil få en samlet arbejdsdag og gns. 37 timer om ugen inkl. afløsning hver anden weekend. Vores weekender er med relativ kort arbejdstid.
Vi har en arbejdsplads, hvor du kan lære en masse, da vi ligger blandt de bedste kalveproducenter med hensyn til resultater. Vi har en arbejdsplads med gode kolleger og faglig sparring.
Virksomheden udvikler sig hele tiden, så vi kan tilbyde dig mere ansvar og nye funktioner med tiden, hvis du har kompetencer og lyst til det. Hvis du falder godt til hos os, så får du et fagligt spændende job med muligheder for udvikling.

VORES VIRKSOMHED
Vi producerer 2000 slagtekalve med en høj tilvækst. Sidste år byggede vi en ny slutstald med dybstrøelse. På en anden gård producerer vi 0.5 mio. kyllinger. Kyllingeproduktionen er helt uden at bruge medicin ved at optimere arbejdsgange og hygiejne. Vi driver 500 ha med planteavl med en produktion af græsfrø, spinat, hvidkløver, kornafgrøder og raps.

Det er vigtigt for os hele tiden at optimere produktionen med nye metoder, ny teknik og forbedrede ar-bejdsgange. Vi har i tre år arbejdet med Lean og udvikler metoden løbende. Vi har fire faste medarbejdere og har tilknyttet afløsere og samarbejdspartnere i sæsonen. Det er vigtigt for os at have et godt arbejdsklima og det lykkes for os. Vi har et virkeligt godt team af medarbejdere.


Arbejdstid: Du vil få en samlet arbejdsdag og gns. 37 timer om ugen inkl. afløsning hver anden weekend. Vores weekender er med relativ kort arbejdstid. Hver 3. uge har flere timer end de to andre.
ID-Nr: 144992 Jobstart: 01-03-2018
Vi vil helst ansætte 1. marts, men hvis det ikke kan lade sig gøre, så efter aftale.
Opslået: 01-02-2018 Jobslut:
Kørekort: Traktor Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Ingen
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Kalve 1500 stk. på stald
Planteavl:  500 ha Salgsafgrøder, Frøavl
Anden produktion: Fjerkræ 500000 stk.

Beskrivelse:
Landbruget er ejet af Kresten Bjerre.
Vi driver 500 ha planteavl med tre slags græsfrø, spinat, hvidkløver, kornafgrøder og raps.
Producerer 2000 slagtekalve om året og 500.000 slagtekyllinger om året