www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Experience with dairy cows 01-03-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Ufaglært, Landbrugsassistent, Faglært

Arbejdsområde: Kvæg produktion: 
Planteavl: Grovfoder, Salgsafgrøder, Fremavl, Frøavl

Stillingsbeskrivelse:

We are looking for a employee who has years of experience in dairy cows. You will milk, mix fodder, drive sand into the beds, etc. We are looking for a person who has experience in mixing feed from earlier jobs and who has experience in driving a tractor. Together with a good team of both Danish and English speaking people, you must fit our crew with 500 cows plus breeding.

The business is run ecologically
We have just built a new milking center and costume. A stable with large welfare department and sand in the beds. We have HeatTime activity meters on both heifers and cows.

Crop
Plant breeding is an important part of our company, and we grow approx. 1600 ha of organic crops. In addition to our own land we also drive a little machine station.

Entrepreneur
We also have an entrepreneurial division which includes root milling, branch crushing, letting, demolition, earthwork, snow removal etc.


Click on our website www.st-holmager.dk or find us on Facebook. For more information call Lene at 40 304646


Arbejdstid:
ID-Nr: 145043 Jobstart: 01-03-2018
Opslået: 08-02-2018 Jobslut:
Kørekort: Traktor Kost: Delvis
Sprogkundskaber: Engelsk

Logi: Lejl. eller hus
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 500 stk.
Planteavl:  1600 ha Grovfoder, Salgsafgrøder, Skovdrift, Fremavl, Frøavl
Bedriften drives økologisk

Beskrivelse:
Mælkeproduktion
Vi har lige bygget et nyt malkecenter og kostald. Kostalden med stor velfærdsafdeling og sand i sengene. Vi har HeatTime aktivitetsmålere på både kvier og køer. Alt grovfoder ligger i køresilo og andet foder i foderlade.

Planteavl
Planteavlen er en væsentlig del af vores bedrift, og vi dyrker ca. 1600 ha økologisk planteavl. Ud over at passe vores egen jord kører vi også lidt maskinstation.

Entreprenør
Vi har desuden en entreprenørafdeling som blandt andet beskæftiger sig rodfræsning, grenknusning, etablering af søer, nedrivning, jordarbejde, snerydning mm.

Vi kan tilbyde job på en bedrift hvor der sker meget, vi lægger vægt på at der er plads til sjov og der er en åben tone. Der kommer mange mennesker her på gården for at drikke kaffe eller for at hjælpe til. Der er pt. ansat 14 personer ud over ejerene, skoledrenge og familiemedlemmer som hjælper til.

Klik ind på vores hjemmeside www.st-holmager.dk eller find os på Facebook. Yderligere oplysninger ring til Lene på 40 304646