www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Engageret holdleder til økologisk Markdrift 01-04-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vestsjælland
Center Alle 6

4683 Rønnede
Danmark

Telefon: 87408763
Email: adp@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Maskinfører, Faglært

Arbejdsområde: Planteavl: Grovfoder, Salgsafgrøder

Stillingsbeskrivelse:

Er du vores ekstra holdleder til Markholdet, og vil du være en del af et team på 6 medarbejdere?

Dit hovedarbejdsområde bliver markarbejde. Sammen med de ansatte på holdet, varetager du driften af ca. 1.000 ha jord spredt ud over 7 kommuner. På ca. 650 ha dyrkes brødkorn, frø og kløvergræs i omdrift, 200 ha vedvarende græs til grovfoder, samt 150 ha folde.

Du vil deltage i planlægningen af det daglige arbejde, og sammen med driftschefen, stå for den overordnede markplanlægning.
Du er uddannet landmand, evt. med speciale indenfor jordbrugsmaskinfører, produktionsleder, eller agrarøkonom. Du er indforstået med en del overarbejde i de 3 højsæsoner.

Dine opgaver bliver bl.a., at:
- Styre kornanlægget
- Kørsel af mejetærsker
- Kørsel af store slåmaskiner
- Kørsel med moderne såmaskiner
- Økologisk produktion

Ud over markdrift og naturpleje, varetager gården også dyrehold, gartneri, salg og distribution af egne produkter og Cafédrift. Derfor kan du også godt lide at deltage i tværgående teams og du har lyst til at samarbejde og løse flere typer af opgaver i fællesskab og du kan samarbejde under pædagogiske hensyn.
Vi kan tilbyde dig et spændende job i en helt særlig virksomhed som ikke bare varetager økologiske og bæredygtige hensyn, men ligeledes giver unge på kanten kraft og styrke til at kunne få kontrol over eget liv. Derfor spiser vi bl.a. også vores daglige frokost sammen – tilberedt af den bedste kok der findes.
Vi er en stor registreret socialøkonomisk virksomhed i udvikling, med fællesskabet højt på dagsordenen. Vores mission er, at udvikle de faglige, sociale og personlige kompetencer hos vores deltagere, så de fremover kan deltage aktivt i samfundet.

Vi er 15 fastansatte og her er ca. 45 borgere i forskellige tilbud.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende 3F overenskomst.

Tiltrædelse den 1. april 2018.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte Lars Sørensen på tlf.: 22 14 98 15 eller driftsleder Rune Sørensen på telefon: 20 10 89 12 eller mail rus@grantoftegaard.dk


Arbejdstid: 37 timer om ugen
ID-Nr: 145044 Jobstart: 01-04-2018
Tiltrædelse den 1. april 2018 eller gerne tidligere
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte Lars Sørensen på tlf.: 22 14 98 15 eller driftsleder Rune Sørensen på telefon: 20 10 89 12 eller mail rus@grantoftegaard.dk
Opslået: 07-02-2018 Jobslut:
Kørekort: Personbil, Anhænger Kost: Delvis
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Ingen
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Kødkvæg 100 stk.
Planteavl:  1000 ha Salgsafgrøder, Grovfoder, Grøntsager, Frøavl
Anden produktion: Får/Geder 700 stk.
Bedriften drives økologisk

Beskrivelse:
Den erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard er en øko-social virksomhed, som driver et af Danmarks arealmæssigt største økologisk dyrkede landbrug. Med afsæt i det økologiske og besøgsvenlige landbrug, arbejdes med fokus på udviklingen af de menneskelige ressourcer som nøglen til succes for såvel den enkelte deltager som for den samlede virksomhed.
Deltageren skal opleve sig som et fuldgyldigt medlem af arbejdsfællesskabet og ikke have særstatus. De beskæftigelsesmæssige aktiviteter indgår altid med afsæt i en arbejdsfunktion. Sideløbende arbejdes med at formulere og følge job- eller uddannelsesplaner for den enkelte, og så vidt mulig afprøves den enkeltes erhvervsønsker med praktikophold på relevante eksterne virksomheder.
Det gælder om at få skabt sig en rolle som et aktivt medlem af vores samfund, via et aktivt arbejdsliv på den ene eller anden måde.