www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Vikariat som forsøgsmedarbejder markbrug AU Foulum (962522) 01-04-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Andet

Arbejdsområde:
Stillingsbeskrivelse:

Institut for Husdyrvidenskab - Center for Husdyrfaciliteter (CHF) - Science and Technology, Aarhus Universitet (AU), søger en forsøgsmedarbejder til markbruget på ca. 440 ha. Stillingen er til besættelse snarest muligt, og der er tale om en midlertidig stilling på 6 måneder.
Arbejdsopgaver
Du vil blive beskæftiget med løsning af forsøgsopgaver, serviceopgaver samt traditionelle opgaver i markbruget. Endvidere vil der være fokus på vedligeholdelse af forsøgsudstyr og videreudvikling af dette. Vi kan tilbyde et udfordrende job i et dynamisk projektorienteret miljø med gode muligheder for faglig udvikling.

Kvalifikationer
Faglært landmand/driftsleder med fokus på pasning af mark, planter og maskiner i forsøg. Endvidere lægges der vægt på indgående kendskab til edb og teknik, da alt markarbejdet bliver lavet ved hjælp af GPS. Vi forventer, at du har sprøjtebevis, samt et godt kendskab til vedligeholdelse af maskiner gerne med håndværkerbaggrund. Arbejdet indebærer en stor kontaktflade til forskere og forsøgsteknikere.

Læs hele stillingsopslaget og søg online her http://www.au.dk/om/stillinger/teknisk-administrative-stillinger/stillinger/Vacancy/show/962522/6588/

Ansøgningsfrist: 26/2/2018


Arbejdstid:
ID-Nr: 145096 Jobstart: 01-04-2018
Så hurtigt som muligt
Opslået: 13-02-2018 Jobslut:
Kørekort:   Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Ingen
Virksomheden
Produktionsomfang: Anden produktion: Øvrig

Beskrivelse:
Annoncebureau