www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Elev til søer og smågrise 01-07-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Århus
Trigevej 20

8382 Hinnerup
Danmark

Telefon: 87408756
Email: clb@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Elev - praktik efter 1. hovedforløb, EUX elev, Ufaglært

Arbejdsområde: Svine produktion: Søer, Slagtesvin

Stillingsbeskrivelse:

Du skal sammen med to faglærte passe soholdet. Vi går op i detaljen, både grise og os der passer dem, skal have det godt. Vi lægger således vægt på at fa " sat det rigtige hold". Du skal have lyst til at passe grise og arbejde sammen med andre for at skabe gode resultater. Staldene er gode og arbejdsvenlige. Vi har frokostrum, hvor vi mødes og spiser sammen med markfolkene.

Arbejdstid: 7 til 16, arbejde hver tredje weekend. Derefter fri fra torsdag
ID-Nr: 145277 Jobstart: 01-07-2018
Det vil være fint hvis du kan starte 1. juli. Vores nuværende elev skal på skole fra den 1. september, derfor vil vi gerne om du kan starte lidt før.
Opslået: 08-03-2018 Jobslut:
Kørekort:   Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Ingen
Virksomheden
Produktionsomfang: Planteavl:  460 ha Salgsafgrøder, Frøavl
Svine produktion: Søer 610 stk., Slagtesvin 16000 stk. prod./år

Beskrivelse:
Ejendommen består af tre produktionsenheder. Lindelund til 610 søer med OPTI stier og UK løbeafdeling. besætningen er SPF. Halvdelen af smågrisene bliver her til 30 kg. Resten overføres til " Petersminde ".Her fedes ca 11000 op til slagtning.På Sdr. gård opfedes der ca 4000 grise, de resterende sælges ved 30 kg. Der drives ca 460 ha. 6 ansatte plus ejer.Hjemmeblanding af foder på basis af eget korn. Vådfoder ved søer og slagtesvin,samt TO-klimastald på Petersminde.Tørfoder i TO-klimastald på Lindelund. Gode arbejdsvenlige stalde med et godt arbejdsklima.