www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Driftsleder/forvalter til Hørbygaard Gods 01-07-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vestsjælland
Center Alle 6

4683 Rønnede
Danmark

Telefon: 87408763
Email: adp@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Driftsleder, Direktør - Forvalter

Arbejdsområde: Planteavl: Salgsafgrøder, Skovdrift, Fremavl, Frøavl

Stillingsbeskrivelse:

Til varetagelse af landbruget på Hørbygaard Gods med 450 ha planteavl søger vi en flittig driftsleder/forvalter med evner for planteavl, gå på mod, og vilje til at gå foran i bestræbelserne på at skabe de bedste resultater med en effektiv produktion.
Sammen med en dygtig elev varetages den daglige drift af planteavlen, samt opgaver i andre driftsgrene når der er behov.
Ejer har også virke udenfor bedriften, men tager del i opgaverne når arbejdspresset er størst.
Planlægning og overordnet ledelse sker i samarbejde med ejer, men med mulighed for god selvstændighed og udvikling i stillingen.
Vi har forventninger til dig og derfor tilbyder vi også

• et job hvor du kan få ansvar for driftsplanlægning, produktionsstyring m.m.
• høj grad af frihed under ansvar
• gode muligheder for videre udvikling og uddannelse
• direkte reference til ejer der har en del aktiviteter udenfor bedriften
• en god maskinpark
• mulighed for god bolig i naturskønne omgivelser
• løn der matcher vores krav og dine kvalifikationer

Vi synes selv vi har et godt tilbud til dig og forventer derfor også
• at du har godt kendskab til planteavl
• at du har ordenssans, overblik, præcision
• at du kan arbejde vedholdende og med selvstændighed
• at du er systematisk og god til at planlægge og registrere opgavernes udførelse
• at du har talent for, og kan lide at, samarbejde samt har ønske om, og vilje til, ansvar
• at du har forståelse for effekten af at gå foran
• at du er interesseret i, og kan bistå med, andre af godsets driftsgrene

Job er åbent nu, men vi udviser gerne fleksibilitet i forhold til den rette ansøger.

Enhver henvendelse om jobbet samt ansøgning vil naturligvis blive behandlet fuldt fortroligt og skal ske til ejer.

Skriftlig ansøgning med CV fremsendes til ejer på mail eller pr. post. Ansøgninger bearbejdes løbende.

Vi glæder os meget til at høre fra dig og ser frem til et godt og gensidigt frugtbart samarbejde.
Christian Castenskiold,
post@castenskiold.dk
Hørbygaard, Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk
Mobil: 40280026

Skriftlig ansøgning med CV fremsendes på mail eller pr. post.
Vi behandler ansøgningerne løbende.

Arbejdstid: Jobbet er fuld tid og der må påregnes yderligere nødvendige timer i bedriftens travle sæsoner.
ID-Nr: 145696 Jobstart: 01-07-2018
Vi venter gerne på den rette.

Opslået: 23-05-2018 Jobslut:
Kørekort: Personbil Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Der er mulighed for en god og charmerende bolig på ejendommen.
Virksomheden
Produktionsomfang: Planteavl:  450 ha Salgsafgrøder, Skovdrift, Fremavl, Frøavl

Beskrivelse:
Hørbygaard ved Holbæk omfatter 430 ha. heraf er de 300 ha planteavl, 45 ha skov og 70 ha. enge m.m. Der er yderligere 150 ha forpagtet planteavl.
Landbruget drives pløjefrit med hvede, byg, raps ærter og udlæg af græsfrø. Vi arbejder med GPS-styring og udvikling mod faste kørespor. Vi arbejder med registrering i Næsgaard MARK/TID og analyse for løbende optimering og som værktøj til positiv udfordring samt indsigt til medarbejdere.
Herudover består Hørbygaard Gods af skov, udlejning af boliger, kontorer og jagt. Se www.hoerbygaard.dk
Hørbygaard er beliggende i Holbæk Kommune i meget naturskønne omgivelser på Tuse Næs. Vi har en god placering med naturen uden for døren og bylivets mange kultur- og fritids tilbud lige om hjørnet samt mange job muligheder for evt. medfølgende ægtefælle.