www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Spændende job i avlsbesætning. 01-07-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Ufaglært, Faglært, Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Svine produktion: Søer, Slagtesvin

Stillingsbeskrivelse:

Stillingen er i polte og forsøgsstalde, hvor de renracede dyr vejes i forsøg og scannes. Derudover går der polte til egen kerne og polte til salg.

Pasning og kvalitet af dyrene er i højsædet. Vi søger en person, som har erfaring med pasning af grise, så er det lige meget hvilke afsnit man har været i.

Arbejdstid: hver 2. weekend
ID-Nr: 145839 Jobstart: 01-07-2018
jobstart efter aftale
Opslået: 01-06-2018 Jobslut:
Kørekort: Personbil Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Engelsk, Dansk

Logi: Lejl. eller hus
fælles morgenkaffe og frokostordning.
Virksomheden
Produktionsomfang: Planteavl:  400 ha Salgsafgrøder
Svine produktion: Søer 1400 stk., Slagtesvin 42000 stk. prod./år

Beskrivelse:
Vi driver et avlscenter med ca 1400 søer, og producerer polte og orner til salg både i Danmark og udlandet. Alle vores søer er Dansk Landrace, hvoraf vi har kontrakt med Danavl om at forbedre Landracen. De resterende bruges til opformering af LY polte. Søerne, klimastaldsgrise og polte er fordelt på ejendomme (sektioneret efter multisite princippet). Dyrene flyttes i egen vogn med filter til smittebeskyttelse.
Vi har 17 ansatte.