www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Økologisk landmand til Svanholm Gods 01-07-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vestsjælland
Center Alle 6

4683 Rønnede
Danmark

Telefon: 87408763
Email: adp@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Faglært

Arbejdsområde: Planteavl: Grovfoder, Salgsafgrøder, Grøntsager, Kartofler

Stillingsbeskrivelse:

Svanholm driver et alsidigt landbrug med
- 120 malkekøer med en høj grad af foderselvforsyning,
- Markdrift med foder og specialafgrøder, samt gartneri og skovdrift.

Stillingen kan besættes snarest, men vi har også tid til at vente på den rigtige, som har mod på spændende udfordringer. Som udgangspunkt er tilknytningen til markdriften.

Arbejdstid: Efter aftale
ID-Nr: 145877 Jobstart: 01-07-2018
Stillingen kan besættes snarest, men vi har også tid til at vente på den rigtige
Opslået: 11-06-2018 Jobslut:
Kørekort: Traktor, Truck Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Engelsk, Dansk

Logi: Ingen
Det er en mulighed men ikke en betingelse at blive en del af Svanholm-kollektivet.
Det kan komme på tale med leje/-embedsbolig på godsområdet.
Der er almindelig praksis at deltage i kollektivets kantineordning.
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 120 stk., Kalve 60 stk. på stald
Planteavl:  366 ha Grovfoder, Salgsafgrøder, Skovdrift, Grøntsager, Kartofler
Bedriften drives økologisk

Beskrivelse:
Svanholm Gods er en økologisk kvæg- og planteavlsgård beliggende v. Skibby, Sjælland. Godset ejes af Svanholm Storkollektiv og drives til dels af ejerne og til dels af ansatte. Svanholm Gods stiller særligt store krav til løbende udvikling af den økologiske produktion, herunder inden for jordkvalitet, dyrevelfærd, energiforbrug, lokal afsætning og ejerskabsform.