www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Elev efter 1.hovedfoløb ell. faglært. Evt. ufaglært. 15-07-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Ufaglært, Landbrugsassistent, Faglært

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg
Planteavl: Grovfoder

Stillingsbeskrivelse:

Vi søger medhjælper, som i samarbejde med fodermester og øvrige medarbejdere, kan være ansvarlige for drift i stalden. Derudover vedligehold af produktionsapparat og evt. deltage i markarbejde.

Arbejdstid: Der arbejdes gns. 37 timer ugentlig.
Arbejde hver anden weekend.
ID-Nr: 146030 Jobstart: 15-07-2018
Eller efter aftale.
Venter gerne på den rette person. M/K .
Opslået: 09-07-2018 Jobslut:
Kørekort: Traktor Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Værelse
Der er formiddagskaffe på hverdage.
Værelse forefindes på ejendom 2, som ligger ca. 700 m fra hoved ejendom.
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 220 stk.
Planteavl:  210 ha Grovfoder

Beskrivelse:
Vi har 220 malkekøer,samt hundyr opdræt.
210 ha mark,hovedsagelig grovfoder,men også lidt korn.
Gården drives traditionel, med kostald med sengebåse og spalter, samt 2 gange 10 malkestald.

Kvie opstaldet på nabo ejendom, hvor der også er beboelse med køkken og bad til elever.


På gården er 4 ansatte, hvoraf en er deltids i skånejob
1 fast mand i stalden, som har været her i 11 år