www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Medhjælper til malkekvæg 01-09-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Ufaglært, Landbrugsassistent, Faglært, Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg
Planteavl: Grovfoder

Stillingsbeskrivelse:

Du skal sammen med ejeren og anden medarbejder, være med til at de daglige opgave på bedriften, så opgaverne bliver løst tilfredsstillende.

Det er vigtigt at du er vild med at passe køer og ser potentiale i at være med til at udvikle på produktionen.

Ansøger skal forstå og tale dansk

Arbejdstid: Du skal kunne afløse i stalden hver tredje weekend.Til den rigtige, tibydes stor fleksibilitet.
160 timer/måned.
ID-Nr: 29134 Jobstart: 01-09-2017
Opslået: 11-09-2017 Jobslut:
Kørekort: Traktor Kost: Delvis
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Ingen
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 195 stk.
Planteavl:  150 ha Grovfoder

Beskrivelse:
Vi har 195 SDM køer, plus opdræt. Marken drives med græs, roer og majs. Maskinstationen ensilerer og kører gyllen. Køer og opdræt over 6 mdr. er i samme stald. Det er en sengebåsestald med skraber og hængebanefodring. Malkestald 2 gange 12.