www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Medarbejder til økologisk kvægbrug 01-08-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Vestsjælland
Center Alle 6

4683 Rønnede
Danmark

Telefon: 87408763
Email: adp@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Ufaglært, Landbrugsassistent, Faglært, Fodermester - afd. leder

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg, Kalve
Planteavl: Grovfoder, Salgsafgrøder

Stillingsbeskrivelse:

Du vil få en afvekslende arbejdsplads, hvor du sammen med ejer og 4 øvrige danske medarbejdere skal passe 230 Holstein malkekøer med opdræt, samt 375 ha markbrug.
Jobbet veksler mellem staldarbejde, markarbejde og andre opgaver, alt efter årstid.
Du vil få ansvar og fokusområde efter lyst og evner.
Malke- og traktorerfaring nødvendigt.
Du har sammenhængende arbejdstid.
Vi sætter pris på orden, systematik og godt humør.
Fast 3 ugers arbejdstidsskema med mulighed for merarbejde ved høst og såning.

Arbejdstid: 37 timer, staldvagt hver 3. weekend, faste fridage.
ID-Nr: 29908 Jobstart: 01-08-2017
Eller senere
Opslået: 23-03-2017 Jobslut:
Kørekort: Personbil Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Mulighed for 3 værelses lejlighed på gården.
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 230 stk., Kalve 200 stk. på stald
Planteavl:  400 ha Grovfoder, Salgsafgrøder
Bedriften drives økologisk

Beskrivelse:
På gården produceres økologisk mælk. 230 Holstein, ydelse 10.800 kg. Løsdriftsstald med sengebåse. Ungdyr på dybstrøelse. Udfører selv al markarbejde på nær finsnitning og gyllekørsel. Dyrker mest kløvergræs, ca 150 ha korn til modenhed. Ca 4 mand i arbejde.