www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Medhjælper til malkekvæg 01-04-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Ufaglært, Landbrugsassistent, Faglært

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg

Stillingsbeskrivelse:

Jeg søger en frisk medhjælper, som vil hjælpe med at passe 150 køer i en løsdriftstald. Der er en 2X10 malkestald.
Opdrætter selv alle kvier.
Kraftfoder automater i stalden.
Skal kunne tale og forstå dansk.

Arbejdstid:
ID-Nr: 31159 Jobstart: 01-04-2018
Eller efter atale
Opslået: 06-03-2018 Jobslut:
Kørekort: Personbil Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Ingen
Kan være behjælpelig med finde passende bolig.
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 150 stk., Kalve
Planteavl:  140 ha Grovfoder

Beskrivelse:
Løsdriftsstald malkestald 30 grader 2X10, der fodres med fuldfoder.
Tyrkalve sælges som spæde.