www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Staldelev søges til mælkeproduktion. 01-10-2018 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Aalborg og Vendsyssel
Halkærvej 3

9240 Nibe
Danmark

Telefon: 98351800
Email: hh@njylls.dk


Tilbyder job som: Elev - praktik før 1. hovedforløb, Elev - praktik efter 1. hovedforløb, EUX elev, Landbrugsassistent, Maskinfører

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg

Stillingsbeskrivelse:

Der søges en ung elev der har lyst til at arbejde med kvæg.
Der er 6 elever og en driftleder i stalden.
Eleverne kører et 3 ugers skift, der giver dem stor erfaring i alle opgaver i stalden. Det er muligt med sammenhængende arbejdstider.
Der er et ungt miljø på gården, og vi vil gøre meget for at give en god praktisk uddannelse, gerne over en længere periode.
I marken er der en driftleder og en elev.

Arbejdstid: 37 timer/uge.
Arbejde hver tredie weekend.
ID-Nr: 4554 Jobstart: 01-10-2018
Eller senere.
Opslået: 03-09-2018 Jobslut: Gerne længere uddannelsesforløb.
Kørekort: Personbil, Traktor Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Vi kan skaffe hus eller lejlighed i nærheden.
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 720 stk.
Planteavl:  490 ha Grovfoder

Beskrivelse:
Gården drives som specialiseret mælkeproduktion i gode rationelle bygninger. Ca. 720 køer i løsdrift, sengebåse med måtter eller sand.
Kvierne i alderen 6-21 mdr opdrættes på nærliggende Borupholm, passes af driftleder mark og elev mark.
Marken drives fortrinsvis med grovfoder, majs, slætgræs og afgræsning.
Omfattende og tidsvarende maskinpark, vi laver selv det meste markarbejde.
Gården drives med 9 ansatte. Driftleder kvæg, driftleder mark, 3 elever og 4 praktikanter.