www.jobstafetten.dk
Kontaktoplysninger til denne jobsøger kræver aktivt abonnement til Jobstafet.dk
Klik her for login eller oprettelse af abonnement
 Interesseret elev søges til Vordegaard 01-08-2017 

Anonym, kontakt regionskontor
Jobstafet Viborg
Asmildklostervej 9

8800 Viborg
Danmark

Telefon: 87408751
Email: lmje@seges.dk

www.landboungdom.dk

Tilbyder job som: Elev - praktik før 1. hovedforløb, Elev - praktik efter 1. hovedforløb, EUX elev

Arbejdsområde: Kvæg produktion: Malkekvæg, Kalve
Planteavl: Grovfoder, Salgsafgrøder

Stillingsbeskrivelse:

Vi mangler en dygtig og engageret elev, som vil hjælpe os med at passe 90 køer + opdræt.

Arbejdsområde er primært til kvæg og alm. forefaldende arbejde.
Vi har en stald, med plads til både køer og kvier.
Sengebåse med dybstrøelse, strøelsesmaskine.
TMR fodring med mixervogn, samme foderplan hele året, al ensilage (majs/græs) er under tag.
Malkehøj 2X10, i isoleret bygning med varme.

Marken er der majs, vårbyg og græs til ensilering.

Siden 1985 har gården været brugt som praktiksted for Asmildkloster Landbrugsskole, og som sådan modtages der mange elever. Desuden er der ofte udflugter og ekskursioner til stedet, såvel som danske som udenlandske.
Vi sætter pris på interesse, nogen erfaring og ordenssans.

Arbejdstid:
ID-Nr: 5677 Jobstart: 01-08-2017
eller efter aftale
Opslået: 06-04-2017 Jobslut:
Kørekort: Traktor Kost: Ingen
Sprogkundskaber: Dansk

Logi: Lejl. eller hus
Hus/lejlighed kan stilles til rådighed. Indeholder div. hvidevarer, og møbleret
Virksomheden
Produktionsomfang: Kvæg produktion: Malkekvæg 90 stk., Kalve 90 stk. på stald
Planteavl:  163 ha Grovfoder

Beskrivelse:
Kvæg, vi anvender avlsplanner med brug af de bedste tyrer såvel danske og udenlanske, vores mål er at få køer der fungere godt og nemme at passe.
Vi har 3 heste, og der er mulighed for at opstalde 1 hest, hvis det ønskes.

Samlet set er vores mål at ting skal være:
SIMPLE, ENKLE, RATIONELLE