Jobstafet Log ind
keyboard_arrow_left Tilbage til søgningen

Visionær driftsleder til sohold til svinebedrift nær Fjerritslev

Aagårds driftsleder for soholdene gennem 20 år er gået på velfortjent pension. Aagård søger derfor en ny driftsleder, der med afsæt i et velfunderet grundlag har fokus på fortsat løbende at forbedre, udvikle og skabe resultater.


Fakta om Aagård

Aagård er på mange måder et historisk sted beliggende ved Fjerritslev. Virksomheden Aagård drives og udvikles i dag som en moderne landbrugsvirksomhed med lokaliteter fordelt over et større geografisk område. Aagård består af en konventionel svineproduktion på 3.200 årssøer fordelt på 9 lokaliteter og en markdrift på 866 ha. jord.


Den kommende driftsleder er ansvarlig for de to sohold fordelt på to sites indenfor 1.5 km.


Aagård ejes af familien Møller i 2 generationer, hvoraf den yngre generation er beskæftiget i andre brancher/under uddannelse og primært deltager i bedriftens bestyrelse. I det daglige drives virksomheden af ejer, 1 HR-ansvarlig/understøttende funktion og 2 driftsledere fordelt på ”markdrift/klimastald” og ”sohold”. Der er derudover 18 ansatte.


Den kommende driftsleder har ansvaret for 3 teamledere og ca. 10 medhjælpere beskæftiget i de to sohold.


Aagård har en målsætning om at være en veldrevet og velkonsolideret landbrugsvirksomhed på 3.200 årssøer med en årlig svineproduktion på 110.000 30-kg.s grise på få optimerede og moderne sites. Markdriften skal tilpasses, så svineproduktionen så vidt muligt er selvforsynende med foderkorn og afsætning af husdyrgødning.


Den kommende driftsleder skal være en aktiv medspiller i at opfylde og sikre Aagårds målsætning.Aagård forventer af den kommende driftsleder

Aagård forventer, at den kommende driftsleder har fokus på særligt 5 ting:

·        Arbejdsplanlægning; herunder fokus på effektivisering, optimering og udvikling af arbejdsgange

·        Produktionsstyring; herunder fastsættelse af produktionsmål

·        Opsamling af data og analyse med henblik på en styrket datadrevet drift og udvikling; herunder f.eks. e-kontrol

·        Faglig ledelse; herunder fokus på oplæring og udvikling af medarbejdere og teams

·        Personaleledelse; herunder fokus på samarbejde i teams, ansvarlig for vagtplanlægning/optimale bemanding, arbejdsmiljø m.v. (dette i samarbejde med HR)


Det nuværende organisatoriske setup på de to sohold betyder, at du via de tre teamledere har ansvaret for den daglige drift. Du skal derfor have fokus på, at du i fællesskab med de tre teamledere skaber de bedste rammer for de to sohold. Men du skal selvfølgelig samtidig indgå som en del af det daglige arbejde i staldene.


Derudover forventer Aagård, at du sammen med ejer og driftsleder-kollega bidrager til og understøtter den daglige ledelse på tværs af Aagård.


Endeligt forventer Aagård helt grundlæggende, at du på forhånd

·        som minimum er landbrugsuddannet og har fagspecifik viden og interesse for svineproduktion

·        kan dansk i skrift og tale

·        er holdspiller – men også kan træffe beslutninger

·        indgår som en del af vagtplanen og er indstillet på back-up-funktion. Da du selv i samarbejde med HR lægger planen, så har du indflydelse på den konkrete vagtplan.


Aagård tilbyder den kommende driftsleder

Aagård venter gerne på den helt rigtige mand/kvinde til stillingen. Måske er du allerede driftsleder med en god portion erfaring, måske er du en erfaren afdelingsleder, der går med en driftsleder-drøm i maven og nu er klar på at tage springet.


Aagård tilbyder dig at være en del af et godt lederteam, hvor vi supplerer og støtter hinanden. Din mening tæller og dine overvejelser og erfaringer er vigtige bidrag til, at Aagård og Aagårds bestyrelse får det bedst mulige grundlag at træffe beslutninger på.


Endeligt tilbyder Aagård mulighed for videreuddannelse; herunder eventuel lederuddannelse, bolig efter aftale og løn efter konkret forhandling inkl. pensionsordning. Aagård har en medarbejderhåndbog, hvor du kan læse mere om Aagård og dine rettigheder og pligter som ansat i virksomheden.


Lidt mere om Aagård og lokalområdet

Aagård og de to sohold drives fra Haverslev Vestergaard, der ligger ved Bonderup nær Fjerritslev. Haverslev Vestergaard ligger i et lokalområde, der i sit DNA har et stærkt sammenhold og foreningsliv. Trekroner Landsbycenter med dagtilbud, skole med 0.-6. klasse, halfaciliteter m.v. ligger godt 1.5 km. væk. Området er kendt for sin meget skønne natur med store muligheder for friluftsaktivitet som f.eks. nogle af Danmarks bedste muligheder for mountainbike, cykling, vandring og ridning. Der er adgang til Limfjordens muligheder fra Haverslev havn blot 4 km. væk og købmand i Bonderup 3 km. væk. Fjerritslev med skole til 10. klasse og gymnasium, alsidigt handelsliv og yderligere foreningsliv, Brovst og Løgstør ligger alle godt 12 km. væk, mens der er 45 km. til henholdsvis Aalborg og Thisted. Skive, Brønderslev og Viborg ligger godt 1 times kørsel væk, så der er store muligheder for et familie- og arbejdsliv med udgangspunkt i lokalområdet, hvor der bor børnefamilier med en del pendlende forældre. 

Opret bruger eller log ind for at se
kontaktoplysninger på arbejdsgiveren

Opret gratis profil Log ind
Søg jobbet

Ansøgningsfrist: Snarest

Dit næste skridt


Fakta

Produktionstype Svin: Farestald (3200 søer), Løbestald, Drægtighedsstald, Poltestald, Opformering, Avl

Stillingstype Lederstilling: Driftsleder

Arbejdstider Fuldtid

Sprog Dansk

Arbejdssted 9690 Fjerritslev

Opslået 21.02.2021

Ansøgningsfrist Løbende samtale

Jobstart Snarest

Job ID 17275

Opret jobagent På baggrund af dette job