Jobstafet Log ind
keyboard_arrow_left Tilbage til søgningen

Gisselfeld Kloster Sjældent udbudt stilling

                                                 

 

                                            STILLINGSOPSLAG

                                      Sjældent udbudt stilling

 

                  Gisselfeld Klosters Landbrug søger en dygtig

                                                Landmand.

 

Til Gisselfeld Klosters Landbrug tilbydes en sjældent udbudt stilling. Pr. 01.02 2023 - eller efter aftale- søges en dygtig landmand, som kan se sig selv som en af landbrugets nøglemedarbejdere. Du skal indgå i vores  landbrugsteam, bestående af i alt 4 medarbejdere, inkl. en landbrugselev.

 

Lidt om stillingen

Der vil i stillingen være hovedvægt på topmoderne planteavl, hvorfor din interesse, erfaring og fokus skal være, at kunne varetage de mere avancerede drifts -og maskinopgaver, herunder blandt andet kørsel med mejetærsker, sprøjte, og anvendelse af nye teknologier, som sammen med grundlæggende godt håndværk og den rette indstilling, skal sikre effektivitet og rettidighed overalt i driften.  

 

Landbruget drives med traditionel planteavl, derudover kommer vildtagere, MFO-arealer, produktion af græs til grovfoder, samt drift og forvaltning af store græs -og naturarealer. Samlet drives ind under landbruget 1.435 ha. Sædskiftet i dag består af, frøavl, sukkerroer, maltbyg, brødrug, brødhvede, fremavls-/industrihvede. Der undersøges løbende mulighederne for alternative afgrøder.

 

Afgrøderne dyrkes med hovedvægt på et pløjet system, men der praktiseres også dyrkning i et pløjefrit system.

 

Landbrugsjorden er meget afvekslende fra store flade regulære marker med overvejende gode boniteter, til mindre regulære marker med overvejende dårligere boniteter. En stor del af jorden er beliggende i et meget varierende og stærkt kuperet morænelandskab, skabt under den sidste istid. Store bakker og lavbundsarealer veksler hen over arealerne, med jordtyper vekslende fra stærkt sandet jord med store forekomster af sten, kilder, sandflyd -og kalkflager – som træder frem, helt op i dyrkningslaget, -og til stiv og klæg lerjord. Dette afspejles i sædskiftet, hvor dyrkningen og afgrødevalg i høj grad sker ud fra hensyntagen til de meget varierende jordbundsforhold og ikke mindst klimatiske forhold.

 

Der arbejdes ud fra en overordnet strategi og ønske om, at udvide jordarealet – gerne med god produktionsjord, for også derigennem at opnå det bedst mulige afgrødevalg og sædskifte.

 

Der anvendes i den daglige drift nyere maskiner med god kapacitet for sikring af rettidighed, og den nyeste teknologi (GPS) af mærket John Deere.  Der er i øvrigt rigtig gode produktionsfaciliteter til håndtering af frø- og kornproduktion. Ind under landbruget hører også driften af godsets flis fyret varmeværk, der forsyner slot, ejendomme, og driftsbygninger. Ud over de mange traditionelle opgaver i landbruget, udføres der også serviceopgaver for de øvrige driftsområder, herunder service og vedligeholdelsesopgaver på eget smedværksted.      

 

 

Vi tilbyder:

 

 • Et spændende og alsidigt, men også udfordrende job, som giver indsigt i driften på et af landets største godser. Godset drives efter moderne drift -og ledelsesprincipper, men også under hensyntagen til de historiske og naturmæssige værdier.
 • En stilling, som for den rette vil give mulighed for at udvikle dine kompetencer og ansvarsområder som en af landbrugets nøglemedarbejdere under hensyntagen til erfaring og interesseområder    
 • Du bliver en del af et større hold med dygtige kollegaer.
 • Ordnede løn og ansættelsesforhold, med sundhedsforsikring.
 • Fastansættelse for den rette
 • Bolig - kan vi evt. være behjælpelige med

 

 Vi forventer, at du er:

 

 • Positivt indstillet og har et godt humør - også i en travl hverdag.
 • Ansvarsbevidst og har gode samarbejdsevner.
 • Engageret og i besiddelse af en udpræget ordenssans.
 • Er indstillet på, og finder det naturligt, at holde orden på maskiner, og omgivelserne i øvrigt, så de fremstår præsentable.
 • At du er faglig dygtig og sætter en ære i at levere et godt håndværk og et veludført arbejde.
 • Kan arbejde selvstændigt og påtage dig ansvar, men også indgå i og være en del af et hold og bidrage til et godt arbejdsmiljø.

 

 Vi forventer, at du har flg. kvalifikationer

 

 • Uddannet landmand
 • Erfaring med planteavl, kendskab til og interesse i nye teknologier, deres implementering -og anvendelse.
 • Erfaring med kørsel af mejetærsker, der køres pt. med 2 stk.
 • Erfaring med plantebeskyttelse og håndtering af planteværn – helt eller delvist ansvarsområde (der forventes igangsat ny sprøjte forår 2023)

 

Arbejdsopgaver:

 

 • Almindeligt landbrugsarbejde jf, ovenståede, derudover en masse spændende opagver
 • Drift af landbruget  
 • Arbejde med My John Deere, JD-Link, optimering, digitalisering
 • Medvirke til driften af den samlede virksomhed

 

Tiltrædelse:  01.02 2023 (eller efter aftale)

 

Vil du vide mere om stillingen, kontakt K. Lundby, på mobil nr. 4055 6053.

 

Skriftlig ansøgning sendes til kl@gisselfeld-kloster.dk snarest muligt, indeholdende relevante bilag.

Der vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler

 

Lidt om virksomheden:

Gisselfeld Kloster er med sine 4.200 ha. et af landets største og smukkest beliggende godser og er organiseret som en erhvervsdrivende fond. Hovedaktiviteterne er - udover et traditionelt land- og skovbrug - udlejning af 126 ejendomme, jagt, fiskeri, energi, event, turisme og park- og slotsdrift. Der beskæftiges ca. 27 medarbejdere, samt sæsonansatte. Se mere på www.gisselfeld-kloster.dk

Opret bruger eller log ind for at se
kontaktoplysninger på arbejdsgiveren

Opret gratis profil Log ind
Søg jobbet

Ansøgningsfrist: Snarest

Dit næste skridt


Fakta

Produktionstype Planteavl

Stillingstype Medhjælper: Faglært landmand

Arbejdssted 4690 Haslev

Opslået 23.09.2022

Ansøgningsfrist Løbende samtale

Jobstart 01.02.2023

Job ID 18559

Opret jobagent På baggrund af dette job