Gå til hovedindholdet
Jobstafet Log ind

PERSONDATA og COOKIE-politik FOR KUNDER i Jobstafet

 
Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” - 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge træder i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato er behandlingen reguleret i den nuværende danske Persondatalov.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

LandboUngdom

CVR nr. 25854853

Agro Food Park 15, Skejby

8200  Århus N

Jobstafet@seges.dk

+45 8740 8770

 

2. Formål - Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til en eller flere af følgende formål:

Udarbejdelse af:

 • Ansættelseskontrakter
 • Uddannelsesaftaler
 • Arbejds- og opholdstilladelser for udenlandsk arbejdskraft
 • APV etc. til overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen

 

Samt i forbindelse med

 • HR-opgaver, herunder rekruttering, rådgivning i ansættelsesret etc.
 • Abonnement på PS-nyt
 • Jobformidling (Jobstafet.dk)
 • Praktikpladsarbejde herunder tilsyn af udenlandske medarbejdere på vegne af Jordbrugets Uddannelser
 • Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 1. Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, CVR.nr., oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomi, ansatte samt deres personoplysninger, som vi behandler.

Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR.nr. kan også blive behandlet.

 

 1. Følsomme personoplysninger: I visse tilfælde kan vi behandle personfølsomme oplysninger. Eksempelvis kan vi i forbindelse med sygdoms- og arbejdsmiljørådgivning behandle helbredsinformationer.

 

4. Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 1. For at kunne opfylde vores kontrakt/samarbejdsaftale.
 2. For at kunne overholde gældende lovgivning.
 3. Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.
 4. Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.

 

5. Opbevaring af personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk.

Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger. 

Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang (brugere på websiden jobstafet.dk får en adviserings mail inden). Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.

 

6. Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Dine medarbejdere
 • Jordbrugets Uddannelser
 • Uddannelsesinstitutioner/landbrugsskoler
 • Offentlige myndigheder, fx Udlændingestyrelsen, CVR.dk, Virk.dk/AUB, Arbejdstilsynet
 • Jobstafet.dk

 

7. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores bogholderi (SEGES) samt webportal Jobstafet.dk (Opening.dk), som vi ligeledes har indgået en databehandleraftale med.

Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil og i forbindelse med udførsel af opgaven.

 

8. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Teamleder Christina Bentzen på følgende e-mail clb@seges.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Cookiepolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 30. oktober 2018